Консултациипроф. д-р инж. Кирил Станев Карагьозов – рък. катедра

понеделник, сряда 14-15 ч.

karagyozov@vtu.bg

+359 2 9709 319

УК-3, стая 3225

проф. д-р инж. Николай Димитров Георгиев – зам. ректор

вторник 12-14 ч.

ngeorgiev60@gmail.com

+359 2 9709 406; +359 2 9709 355

Ректорат, стая 28; УК-3, стая 3217


проф. д-р инж. Тодор Константинов Размов – декан

вторник 12-14 ч.

tot_razmov@yahoo.com

+359 2 9709 358

УК-3, стая 3100

проф. д-р инж. Димитър Живков Димитров – рък. IT отдел

вторник 11-13 ч.

ddimitrov@vtu.bg

+359 886 40 22 11; +359 2 9709 444

Ректорат, стая 22; УК-3, стая 3223


доц. д-р инж. Мирена Миронова Тодорова – зам. рък. катедра

понеделник, сряда 12-13 ч.

mirena@vtu.bg

+359 2 9709 411

УК-3, стая 3223

доц. д-р инж. Андрей Йорданов Борисов

вторник, сряда 12-13 ч.

androbor@abv.bg

+359 2 9709 488

УК-3, стая 3219


доц. д-р инж. Златин Здравков Трендафилов

понеделник, четвъртък 14-15 ч.

tunzzt@yahoo.com

+359 2 9709 319

УК-3, стая 3225

доц. д-р инж. Теодор Димитров Беров

сряда, четвъртък 11-12 ч.

tberov@vtu.bg

+359 2 9709 431

УК-3, стая 3221


доц. д-р инж. Юлия Евгениева Варадинова-Mилкова

сряда 10-12 ч.

jvaradinova@abv.bg

+359 2 9709 455; +359 885549906

УК-3, стая 3309

гл.ас. д-р инж. Виолина Бойкова Вельова

вторник 12:30-14:30 ч.

violina@vtu.bg

+359 2 9709 355

УК-3, стая 3217


гл.ас. д-р инж. Теодор Кирилов Кирчев

сряда 12-14 ч.

tkirchev@vtu.bg

+359 2 9709 488

УК-3, стая 3219

ас. инж. Петя Стоянова Стоянова

понеделник, четвъртък 14-15 ч.

petia_8@abv.bg

+359 2 9709 319

УК-3, стая 3225


ас. инж. Симона Илиянова Ангелова

сряда от 12-14 ч.

sstoyanova@vtu.bg

+359 2 9709 455

УК-3, стая 3309

инж. Ирена Велинова Петрова – докторант

ipetrova@vtu.bg

+359 2 9709 411

УК-3, стая 3223


инж. Костадин Георгиев Трифонов – докторант

ktrifonov@vtu.bg

+359 2 9709 411

УК-3, стая 3223

инж. Силвия Боянова Асенова – докторант

silviaassenova@vtu.bg

+359 2 9709 411

УК-3, стая 3223