Лекции

Дисциплина Линк
Методи и модели за прогнозиране на трафика Разгледай
Статистическа обработка на данни Разгледай
Моделиране и оптимизация на транспортните процеси Разгледай
Теория на транспортните потоци и логистика Разгледай
Мобилни компютърни мрежи Разгледай
Прогнозиране на трафика Разгледай
Управление на запасите Разгледай
Стратегически мениджмънт Разгледай
Ценообразуване на транспортната продукция Разгледай
Международен транспорт Разгледай
Градски транспорт Разгледай
Основи на логистиката Разгледай
Изследване на операциите Разгледай