Призив относно пандемия COVID-19 /коронавирус/

Уважаеми колеги,

Преподавателите от катедрата са солидарни с мерките, които са предприети в държавата и в частност от ръководството на ВТУ „Т. Каблешков“ целящи ограничаване разпространението на COVID-19 (коронавирус).

Всички колеги са на разположение и ще продължат да изпълняват задълженията си дистанционно и по всички утвърдени електронни канали за комуникация с цел осигуряване на учебния процес.

Препоръчваме да останете спокойни и да следите официалната информация на държавните органи и институции, включително и на академичното ръководство публикувано в сайта на ВТУ „Т.Каблешков“. Всички наши препоръки и промени се основават на усилията да намалим до минимум рисковите фактори за заразяване на всеки един от нас. Моля, имайте предвид, че в ситуации като тази е много важно всички да сме отговорни и в същото време разумни и толерантни.