Курс за “Ръководител движение в метрополитен”

ЦСДКПО организира курсове за “Ръководител движение в метрополитен”. Продължителността на курса е 4 месеца: теоретично обучение – 2 месеца и практическо обучение – 2 месеца.

Първият курс ще започне от 04.03.2020г. Вторият курс е планиран за започне през месец май 2020 г.

За подаване на документи и справки: ВТУ “Т.Каблешков” гр.София, ул.Гео Милев 158, Ректорат етаж 3, стая 31. Телефон за връзка: 0889 239 922 и тел 02/9709 209 г-жа Цупарска.