Анкета

Скъпи колеги, настоящата анкета има за цел да подобри връзката между обучението и реализацията на студентите. Направените от Вас мнения, препоръки и коментари, ще се разглеждат и в бъдеще ще се взимат в предвид при изготвяне на учебни планове и организация на стажове. Мненията Ви ще са особено значими ако оставяте информация свързана с вашата професионална реализация.

1. Каква е цялостната ви оценка за обучението Ви:

Зареждане ... Зареждане ...

2. Считате ли, че изучаваните дисциплини са полезни и са свързани с професията Ви:

Зареждане ... Зареждане ...

3. Считате ли, че в процеса на работата Ви сте имали нужда и от други специфични знания или информация, които бихте могли да получите по време на Вашето обучение:

Зареждане ... Зареждане ...

4. Считате ли, че посещаваните от Вас стажове и практики по време на обучението Ви са били полезни за работата Ви:

Зареждане ... Зареждане ...

5. Има ли дисциплини, които сте изучавали и считате, че не са особено необходими във Вашата работа:

Зареждане ... Зареждане ...

6. Има ли дисциплини, които считате че е необходимо да се разглеждат по-обстойно по време на обучението и са свързани с придобиване на определени познания свързани с работата Ви:

Зареждане ... Зареждане ...

7. Мислите ли че завършването на тази специалност Ви дава предимство при намиране на работа и определяне на заплатата Ви:

Зареждане ... Зареждане ...

8. Бихте ли продължили обучението си във ВТУ:

Зареждане ... Зареждане ...