ВИП преподаватели

РЪКОВОДИТЕЛИ НА КАТЕДРАТА

проф. д-р инж. РАЙКО ГЕНЧЕВ РАЙКОВ

РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА – 19.. – 19..
ДЕКАН НА ФАКУЛТЕТ „ТУТ“ – ….

…..

Преподавател по дисциплините:

 • Организация на маневрената и влакова работа
 • Организация на движението
 • +359 2 9709 341
  tout@vtu.bg
  УК-3, стая 3212


  Консултации – понеделник, сряда 14-15 ч.


  проф. д-р инж. ТОШО ТРИФОНОВ КАЧАУНОВ
  РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА ДЕКАН НА ФАКУЛТЕТ

  Занимава се с въпроси свързани прогнозиране на транспортния трафик, техническо развитие на транспортната инфраструктура, GIS системи и др.

  Преподавател по дисциплините:

 • Технология и проектиране на железопътни гари и възли
 • Транспортни технологии
 • +359 2 9709 462
  tout@vtu.bg
  УК-3, стая 3210


  Консултации – понеделник, сряда 12-13 ч.