ЛАБОРАТОРИИ

За провеждане на учебния процес има изградени следните специализирани лаборатории:

  • Прогнозиране на трафика
  • Имитационно моделиране на процесите
  • Индустриален мениджмънт