ДИПЛОМНИ РАБОТИ

Преподавателите от катедрата ръководят и консултират разработването дипломни работи в следните специалности:

  • Технология и управление на транспорта
  • Транспортен мениджмънт и логистика
  • Управление на проекти
  • Мрежова и информационна сигурност