СЪТРУДНИЧЕСТВО

Сътрудничеството с колегите от други образователни и научни институции е свързано в работата по съвместни проекти и научни разработки. Това са:

  • Newrail, University of Newcastle, UK
  • Ningbo University of Technology, China
  • Московски държавен университет по транспорт и комуникации /МИИТ/, Русия
  • Санкт-Петербургски държавен университет по транспорт, Русия
  • Университет Жилина, Словакия
  • Техническият факултет на Университета в Битоля – Македония
  • Българска академия на науките
  • Технически университет, София
  • Университет за национално и световно стопанство, София
  • Висше военоморско училище, Варна