ВИП преподаватели

РЪКОВОДИТЕЛИ НА КАТЕДРАТА

проф. д-р инж. РАЙКО ГЕНЧЕВ РАЙКОВ

РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА – 19.. – 19..
ДЕКАН НА ФАКУЛТЕТ „ТУТ“ – ….

…..

Преподавател по дисциплините:

 • Организация на маневрената и влакова работа
 • Организация на движението


 • проф. д-р инж. ТОШО ТРИФОНОВ КАЧАУНОВ
  РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА ДЕКАН НА ФАКУЛТЕТ

  Занимава се с въпроси свързани прогнозиране на транспортния трафик, техническо развитие на транспортната инфраструктура, GIS системи и др.

  Преподавател по дисциплините:

 • Технология и проектиране на железопътни гари и възли
 • Транспортни технологии
 • +359 2 9709 462
  tout@vtu.bg
  УК-3, стая 3210


  Консултации – понеделник, сряда 12-13 ч.


  РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА
  проф. д-р инж. Кирил Станев Карагьозов

  Занимава се с въпроси свързани с финансов анализ, мениджмънт, управление на проекти и инвестиции, техническото развитие на железопътния транспорт и въвеждането и експлоатацията на нови технологии за управление, както и използването на информационни системи в транспорта.

  Преподавател по дисциплините:

 • Теория на транспортните потоци и логистика
 • Теория на управлението
 • Устройство, технология и проектиране на железопътни гари и възли
 • Управление на проектите и финансов инженеринг
 • Финанси и кредит на транспортна фирма
 • Стратегия на транспортна фирма
 • Прогнозиране на трафика
 • Изследване на операциите в транспорта
 • Теория на управлението
 • Основи на логистиката
 • Имитационно моделиране
 • Инвестиционен мениджмънт
 • Инвестиции (Финанси)
 • Проектиране и управление на логистични вериги
 • Имитационно моделиране на транспортни системи

 • Публикации, проекти и др.