Избор на декан

На 30.11.2021 г. , на Общо събрание на факултет „Транспортен мениджмънт”, за декан на факултета бе избрана доц. д-р инж.-икон. Юлия Варадинова от катедра “ТОУТ”.
Успешен мандат на новият декан!