Публична лекция на проф. д-р инж. Мирена Тодорова

На 21.12.2021г. в Библиотеката на ВТУ “Тодор Каблешков” се проведе публична лекция на проф. д-р инж. Мирена Тодорова от катедра ”Технология, организация и управление на транспорта” за придобиване на академична длъжност “професор”. Тема на лекцията: “Пътнически гари. Оценка на схемите на гърловините при технологично проектиране“.

Преди представянето на лекцията си проф. Мирена Тодорова получи дипломата си за академичната длъжност „професор“ от ректора проф. д-р Даниела Тодорова, а зам.-ректорът проф. д-р Красимир Кръстанов представи пред аудиторията нейната професионална биография.