Категория: Новини

Новини от катедрата

Студентски научен семинар

На 15.12.2022 г. във ВТУ „Тодор Каблешков“ се проведе Студентски научен семинар на тема „ТРАНСПОРТНИ ТЕХНОЛОГИИ И МЕНИДЖМЪНТ В ЛОГИСТИКАТА ‘ 2022“, организиран от катедра „ТОУТ“, факултет „ТМ“. Събитието беше открито и ръководено от...

Публична лекция на проф. д-р инж. Мирена Тодорова

На 21.12.2021г. в Библиотеката на ВТУ “Тодор Каблешков” се проведе публична лекция на проф. д-р инж. Мирена Тодорова от катедра ”Технология, организация и управление на транспорта” за придобиване на академична длъжност “професор”. Тема на...

Избор на декан

На 30.11.2021 г. , на Общо събрание на факултет „Транспортен мениджмънт”, за декан на факултета бе избрана доц. д-р инж.-икон. Юлия Варадинова от катедра “ТОУТ”.Успешен мандат на новият декан!

Нов сайт на катедрата

Скъпи колеги, студенти и приятели! В навечерието на новата 2022 г., катедра „Технология, организация и управление на транспорта“ или както си я знаем кратко „ТОУТ“ отново се сдоби с нов сайт. Надяваме се да...

Железопътен форум 2019

На 27.11.2019г. се проведе “Железопътен форум 2019” на тема “Приоритети на европейското развитие на българските железници, ново качество на железопътната услуга – конкурентоспособност, сигурност, безопасност и екология“ , организиран от НТС по Транспорта, Министерство...