Железопътен форум 2019

На 27.11.2019г. се проведе “Железопътен форум 2019” на тема “Приоритети на европейското развитие на българските железници, ново качество на железопътната услуга – конкурентоспособност, сигурност, безопасност и екология“ , организиран от НТС по Транспорта, Министерство на транспорта, Федерацията на научно-техническите съюзи в България и Форумът за Балкански транспорт и инфраструктура.

От катедрата на форума присъстваха от проф. Димитър Димитров, доц. Мирена Тодорова, инж. Костадин Трифонов, както и проф. Райко Райков, който взе активно участие в дискусията. Доклад за обучение на кадрите занимаващи се с оперативното управление на движението в транспорта изнесе докторанта от катедрата инж. Костадин Трифонов.