Юбилейна среща на преподаватели от катедрата

По случай 100 образование по „Технология, организация и управление на транспорта“ на 15.12.2022 година се направи среща на преподавателите в катедрата през годините.

На снимката от ляво на дясно: инж. Бойко Калъчев, доц.Иван Киров, докторант инж.Цветан Александров, гл.ас. Петя Стоянова, инж.Красимир Панов, проф.Симеон Ананиев, инж.Иван Манчев, проф.Мирена Тодорова – рък.катедра, проф.Димитър Димитров, ас.Петър Костадинов, доц.Андрей Борисов, докторант инж. Михаил Рангелов, проф.Тошо Качаунов, доц.Ставри Димитров.