Месечен архив: декември 2021

Публична лекция на проф. д-р инж. Мирена Тодорова

На 21.12.2021г. в Библиотеката на ВТУ “Тодор Каблешков” се проведе публична лекция на проф. д-р инж. Мирена Тодорова от катедра ”Технология, организация и управление на транспорта” за придобиване на академична длъжност “професор”. Тема на...