Дневен архив: декември 15, 2022

Студентски научен семинар

На 15.12.2022 г. във ВТУ „Тодор Каблешков“ се проведе Студентски научен семинар на тема „ТРАНСПОРТНИ ТЕХНОЛОГИИ И МЕНИДЖМЪНТ В ЛОГИСТИКАТА ‘ 2022“, организиран от катедра „ТОУТ“, факултет „ТМ“. Събитието беше открито и ръководено от...